Powrót

Rekordy dla Abrams Karin vonB66300

Weizsäcker Richard von (1920-2015)

A voice from Germany / speeches by Richard von Weizsäcker ; transl. by Karin von Abrams. - New York : Weidenfeld and Nicolson, 1987. - 112 s. ; 23 cm

ISBN 1-55584-016-7

[000037967]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]