Powrót

Rekordy dla Aarts KeesB125778

Political leaders and democratic elections / ed. by Kees Aarts, André Blais and Hermann Schmitt. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2013. - XII, 241 s. : wykr. ; 24 cm. - (Comparative Politics / Oxford Univ. Press)

ISBN 978-0-19-965056-9

[000113112]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]