Powrót

Rekordy dla Antoniak MichałB118974 BSE9922

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : komentarz / pod red. Magdaleny Zasiewskiej, Agaty Oktawiec, Jadwigi Chorązkiej ; aut. Michał Antoniak [i in.]. - [Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 647 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-264-0333-0

[000100911]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]