Powrót

Rekordy dla Ancyparowicz Grażyna MariaB133212

Ancyparowicz Grażyna Maria

Od neoliberalizmu do neokolonializmu : ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce / Grażyna Ancyparowicz ; [Spółdzielczy Instytut Naukowy]. - Sopot : Spółdz. Inst. Naukowy, 2015. - 529 s. : wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź ; t. 20)

ISBN 978-83-938964-6-2

[000127544]

B131828

Ancyparowicz Grażyna Maria

Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych / Grażyna Ancyparowicz. - Sopot : Spółdz. Inst. Naukowy, 2014. - 144 s. : wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więź ; t. 19)

ISBN 978-83-938964-4-8

[000125767]

A21310

Ancyparowicz Grażyna Maria

Teorie ekonomiczne Walta W. Rostowa / Grażyna Maria Ancyparowich. - Warszawa : PWN, 1986. - 269 s. : rys. ; 20 cm

ISBN 83-01-06819-1

[000027767]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]