Powrót

Rekordy dla Albińska EwaB117587

Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym / red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : KUL, 2010. - 387 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7702-035-7

[000098700]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]