Powrót

Rekordy dla Aftanazy RomanC9671.1

Aftanazy Roman

Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / Roman Aftanazy. T.1 : Województwa mińskie, mścisławskie, płockie, witebskie. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1991. - 335 s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm

ISBN 83-04-03701-7(całość)

[000004074]

C9671.3

Aftanazy Roman

Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / Roman Aftanazy. T. 3 : Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Polskie, Księstwo Kurlandzkie. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992. - 410 s. : fot., mapy, pl., portr., rys. ; 30 cm

ISBN 83-04-03701-7 (całość)

[000004073]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]