Powrót

Rekordy dla Adamska IzabelaC18646 BSE10501#ubytek

Społeczeństwo informacyjne w liczbach / [przygot. i red. Violetta Szymanek ; współpr. Izabela Adamska i in.] ; Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. - Warszawa : Min. Admin. i Cyfryzacji. Dep. Społeczeństwa Informacyjnego, 2012. - 187 s. : wykr. ; 26 cm

[000108278]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]