Powrót

Rekordy dla Adamczuk LucjanZ103303

Grudzień przed Sierpniem : w XXV rocznicę wydarzeń grudniowych / aut.: Lucjan Adamczuk [i in.]. - Gdańsk : Inst. Konserwatywny im. E. Burke'a, 1996. - 264 s., [5] k. fot. ; 21 cm. - (Historia i Idee ; z. 4)

ISBN 83-85937-40-4

[000018788]

B85198 BSE467

Kościół katolicki w Polsce 1918-1990 : rocznik statystyczny / red. nauk. Lucjan Adamczuk, Witold Zdaniewicz. - Warszawa : GUS, 1991. - 351 s. ; 20 cm + Pielgrzymki Jana Pawła II w latach 1979-1990. - [1] k. złoż.

[000043631]

A28275

Kościół katolicki w Polsce 1991-2011 : rocznik statystyczny / [zespół aut. Lucjan Adamczuk i in.] ; Główny Urząd Statystyczny, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. - Warszawa : GUS, 2014. - 312 s. : wykr. ; 20 cm + CD-ROM

ISBN 978-83-7027-551-8

[000119458]

A23691 BSE1674 Z112279

Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś / red. nauk. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz ; Główny Urząd Statystyczny ; Warszawska Metropolia Prawosławna. - Warszawa : GUS, 1993. - 182 s. : fot., mapy, rys. ; 20 cm

[000007308]

Z112280

Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś : aneks statystyczny z parafialnych ksiąg metrykalnych Białostocczyzny XVIII, XIX i XX wieku / red. nauk. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz ; Główny Urząd Statystyczny ; Warszawska Metropolia Prawosławna. - Warszawa : GUS, 1993. - 125 s. : wykr. ; 20 cm

[000097280]

Z108245

Kościół, socjologia, statystyka : księga jubileuszowa poświęcona księdzu profesorowi Witoldowi Zdaniewiczowi / red. Lucjan Adamczuk [i in.]. - Warszawa : Fund. ATK, 1999. - 229 s., [6] k. tabl. : fot., portr. ; 24 cm

ISBN 83-85737-13-8

[000063561]

B105151 BSE7686

Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku / po red. Lucjana Adamczuka, Sławomira Łodzińskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2006. - 301 s. ; 24 cm. - (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)

ISBN 83-7383-143-6

[000076587]

B85069

Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce / red. Lucjan Adamczuk, Witold Zdaniewicz ; Główny Urząd Statystyczny. Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. - Warszawa : GUS, 1994. - 228 s., [8] nlb : mapy, wykr. ; 24 cm. - (Statystyka Kościoła ; 1)

[000043471]

Z112281

Religijność Polaków 1991 : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Adamczuka i Witolda Zdaniewicza. - Warszawa : Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 1993. - 133 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia Empiryczne z Socjologii Religii ; 1)

ISBN 83-7014-184-6

[000097295]

B105644

Adamczuk Lucjan

Statystyka diecezji Kościoła katolickiego w Polsce 1992-2004 : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Adamczuka, Witolda Zdaniewicza, Sławomira H. Zaręby. - Warszawa : Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2006. - 174 s. : mapy, wykr. ; 24 cm

ISBN 83-85945-16-4

[000077279]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]