Powrót

Rekordy dla Aromiński KonradB133000

Babiarz Stefan

Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce / Stefan Babiarz, Konrad Aromiński ; red. nauk. Stefan Babiarz. - [Stan prawny na 15 sierpnia 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 355 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-9223-5

[000128826]

B140016

Babiarz Stefan

Ustawa o grach hazardowych : komentarz / red. nauk. Stefan Babiarz ; Stefan Babiarz, Konrad Aromiński. - [Stan prawny na 31 grudnia 2017 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 650 s. ; 21 cm. - (Komentarze / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-8092-390-4

[000144765]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]