Powrót

Rekordy dla Ancyparowicz BronisławB68585

Sumienie pieriestrojki / wybór tekstów i przekł. [z ros.] Bronisław Ancyparowicz. - Warszawa : Orbita, 1989. - 207 s. ; 21 cm

ISBN 83-7034-009-1

[000037842]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]