Powrót

Rekordy dla Albinowski StanisławA19726 ZB90300

Albinowski Stanisław

Alarm dla gospodarki trwa : wybór artykułów i ekspertyz z lat 1976-1982 / Stanisław Albinowski. - Warszawa : Pol. Agencja Interpress, 1982. - 329, [3] s. : tab., err. ; 20 cm

ISBN 83-223-2031-0

[000024171]

B79733

Albinowski Stanisław

Bogactwo i nędza narodów : studia o gospodarce światowej u progu XXI wieku / Stanisław Albinowski ; Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1996. - 315 s. ; 24 cm. - (Polska w XXI Wieku)

ISBN 83-7151-150-7

[000019208]

B69442

Raport w sprawie elektrowni jądrowej Żarnowiec : Warszawa, 6 czerwca 1990 roku / [raport oprac. przez zespół w składzie Stanisław Albinowski i in.] ; Zespół Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki d/s Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990. - [68] s. ; 21 cm

[000018266]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]