Powrót

Rekordy dla Adamczuk FranciszekB77134

Euroregion "Nysa" : trzy lata doświadczeń / pod red. Franciszka Adamczuka i Zbigniewa Przybyły ; kier. projektu Andrzej Stasiak ; PAN. Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. - Warszawa : PAN, 1994. - VIII, 166 s. : wykr. ; 24 cm. - (Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski. Biuletyn, ISSN 1230-6215 ; nr 7)

[000010918]

B138197

Handel zagraniczny : organizacja i technika / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [i in.]. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2017. - 473 s. : wykr. ; 24 cm + CD-ROM

ISBN 978-83-208-2278-6

[000140432]

B104050 B107264

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [i in.]. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 453 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-208-1604-1

[000074694]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]