Powrót

Rekordy dla Abramowski Edward (1868-1918)A1075

Abramowski Edward (1868-1918)

Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego / Edward Abramowski. - Wyd. 3. - Warszawa : nakł. Zw. Pol. Stow. Spożywców, 1920. - [8], 156, [1] s. ; 17 cm

[000131426]

B5075.1 B5075.2 B5075.4

Abramowski Edward (1868-1918)

Pisma / Edward Abramowski. T. 1-2, 4. - Pierwsze zbiorowe wyd. dzieł treści filozoficznej i społecznej / w oprac. i z przedm. Konstantego Krzeczkowskiego. - Warszawa : nakł. Zw. Pol. Stow. Spożywców, 1924-1928. - 3 wol. (CIV, 413 ; 407 ; 300 s.) : fot. ; 24 cm

[000134898]

A17804

Abramowski Edward (1868-1918)

Pisma popularnonaukowe i propagandowe 1890-1895 / Edward Abramowski ; wybór i wstęp Józefa Kulasa. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. - XLVIII, 220 s., [1] k. tabl. : portr. ; 20 cm. - (Biblioteka Rewolucyjnego Nurtu Polskiej Myśli Społecznej)

[000023780]

A21286

Abramowski Edward (1868-1918)

Rzeczpospolita przyjaciół : wybór pism społecznych i politycznych / Edward Abramowski ; przedm., oprac. i przypisy Damian Kalbarczyk. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1986. - 258 s. ; 20 cm

ISBN 83-211-0714-1

[000025406]

A44

Abramowski Edward (1868-1918)

Sprawa robotnicza : o tem, co każdy robotnik wiedzieć i pamiętać powinien. - Wyd. 3. - Kraków : nakł. Przedświtu, 1905. - 73 s. ; 17 cm. - (Wydawnictwo Polskiej Partyi Socyalistycznej)

[000119051]

A28199

Abramowski Edward (1868-1918)

Zagadnienia socjalizmu : wybór pism / Edward Abramowski ; wyboru dokonał, wstępem i przyp. opatrzył Krzysztof Mazur. - Kraków : Ośr. Myśli Politycznej, 2012. - 267 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej ; 48)

ISBN 978-83-62628-40-7

[000113829]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]