Powrót

Rekordy dla Albiniak MariaB68664

Albiniak Maria

Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami / Maria Albiniak, Alicja Czajkowska. - Stan prawny na dzień 31 marca 1989 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1989. - 153 s. ; 21 cm

ISBN 83-219-0450-5

[000055242]

B77169 B77354

Albiniak Maria

Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami / Maria Albiniak, Alicja Czajkowska. - Stan prawny na dzień 31.03.95 r. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1995. - 203 s. ; 21 cm

ISBN 83-85709-77-0

[000011073]

B80838 B81282 BSE3597

Przepisy o obywatelstwie polskim 1919-1995 r. / wyboru dokonały Maria Albiniak, Alicja Czajkowska. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1996. - 477 s. ; 21 cm

ISBN 83-86850-16-7

[000020667]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]