Powrót

Rekordy dla Ajzner SewerynB41740 ZB56165

Ajzner Seweryn

Ruch robotniczy w Polsce w latach 1933-1939 / Seweryn Ajzner ; Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR. - Warszawa : Wydz. Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1964. - 102 s. ; 24 cm

[000088257]

B59108 ZB84688 ZB84689

Ajzner Seweryn

Związek Związków Zawodowych 1931-1939 / Seweryn Ajzner. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. - 458 s. ; 22 cm

[000024040]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]