Powrót

Rekordy dla Adamska Agnieszka Frąckowiak Zobacz: Frąckowiak-Adamska AgnieszkaB115901

Europejska przestrzeń sądowa / red. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2010. - 392 s. ; 24 cm. - (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 27) (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3191)

ISBN 978-83-229-3076-2

[000095512]

B127029

Frąckowiak-Adamska Agnieszka

Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka / Agnieszka Frąckowiak-Adamska ; [tł. na jęz. ang. Jarosław Brzeziński]. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2012. - 161 s. ; 24 cm. - (Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, ISSN 1732-0445 ; z. 46)

ISBN 978-83-62818-06-8

[000116346]

B122399

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie / pod red. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej i Anny Śledzińskiej-Simon. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - 213 s. ; 25 cm. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (E-Monografie ; nr 12)

ISBN 978-83-61370-76-5

[000107764]

B139401

Frąckowiak-Adamska Agnieszka

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej : ujęcie systemowe / Agnieszka Frąckowiak-Adamska. - [Stan prawny na 1 października 2017 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 517 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-8107-845-0

[000143051]

B112791 BSE8910

Frąckowiak-Adamska Agnieszka

Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej / Agnieszka Frąckowiak-Adamska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 359 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-7601-025-0

[000089657]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]