Powrót

Rekordy dla Abramowska Barbara EwaB119909 BSE10101

Studium nad potrzebą ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych / Barbara Ewa Abramowska [i in.] ; [Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego]. - Łódź : Wydaw. Kurza Stopka J. Tyluś Malak, 2010. - 150 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-931990-2-0

[000102761]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]