Powrót

Rekordy dla Albiniak MarekB130891

Konferencja Świętokrzyska, 3. 2014 (Kielce)

Bezpieczeństwo Polski w aspekcie procesów geopolitycznych na Ukrainie i pozostałych obszarach Europy Środkowo Wschodniej : III Konferencja Świętokrzyska, 30 maja-1 czerwca 2014 roku / [zebr. i oprac. Marek Albiniak]. - Warszawa : Wydaw. Polskie IHOO, 2014. - 211 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-939157-1-2

[000123645]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]