Powrót

Rekordy dla Aalberg TorilB136909

Populist political communication in Europe / ed. by Toril Aalberg [i in.]. - London : Routledge, 2016. - VIII, 402 s. ; 23 cm. - (Routledge Research in Communication Studies ; 1)

ISBN 978-1-138-65479-2

[000137613]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]