Powrót

Rekordy dla Albiniak BarbaraC18455

Stan środowiska w Polsce / [pod kier. Lucyny Dygas Ciołkowskiej ; red. Barbary Albiniak] ; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2011. - 72 s. : wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

[000106334]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]