Powrót

Rekordy dla Adamczewski Tadeusz (1884-)B31075

Adamczewski Tadeusz (1884-)

Uwagi o położeniu finansowem Polski / Tadeusz Adamczewski. - Poznań : Skł. Gł. Druk. i Księg. Św. Wojciecha, 1923. - 48 s. ; 22 cm

[000134298]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]