Powrót

Rekordy dla Abramowiczówna Zofia (1906-1988)B36752.1 B36752.2 B36752.3 B36752.4

Słownik grecko-polski. T. 1-4 / pod red. Zofii Abramowiczówny. - Warszawa : PWN, 1958-1965. - 4 t.(XXV, 631 ; 747 ; 778 ; 733 s.) ; 24 cm

[000064763]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]