Powrót

Rekordy dla Albin WłodzimierzB73959

Obrót prawami wydawniczymi na rynku międzynarodowym : zasady i praktyka / [red. Włodzimierz Albin]. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1993. - 96 s. ; 21 cm

ISBN 83-85148-05-1

[000004617]

C10990.7 C10990.7.26

Prawo administracyjne - administracja państwowa i postępowanie / pod red. Włodzimierza Albina. - Wersja 26, stan prawny na dzień 23 listopada 1999 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1999. - Wiele liczb. ; 30 cm. - (Zbiór praw ; t. 7)

ISBN 83-85148-27-2

[000009391]

C10990.1 C10990.1.98 C10990.1.99

Prawo gospodarcze / pod red. Włodzimierza Albina. - Wersja 99, stan prawny na dzień 10 grudnia 1999 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1999. - Wiele liczb. ; 30 cm. - (Zbiór praw ; t. 1)

ISBN 83-85148-06-X

[000009390]

C9705.6

Prawo podatkowe / pod red. Włodzimierza Albina i Michaliny Ramzy. - Wersja 48, stan prawny na dzień 8 grudnia 1999 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1999. - Wiele liczb. ; 30 cm. - (Zbiór praw ; t. 6)

ISBN 83-85148-11-6

[000004853]

C9705.5

Prawo samorządu terytorialnego / pod red. Włodzimierza Albina. - Wersja 34, stan prawny na dzień 10 listopada 1999 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1999. - Wiele liczb. ; 30 cm. - (Zbiór praw ; t. 5)

ISBN 83-85148-10-8

[000004852]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]