Powrót

Rekordy dla Abramowicz WiesławB77421

Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego / oprac. Wiesław Abramowicz [i in.] ; pod red. Romana Hausera. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 1995 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1995. - 564 s. ; 21 cm

ISBN 83-219-0686-9

[000011588]

B79671

Abramowicz Wiesław

Prawo celne w orzecznictwie NSA / Wiesław Abramowicz ; oprac. przy współprac. Jerzego Chromickiego. - Warszawa : Beck, 1996. - IX, 285 s. ; 23 cm. - (Zbiory Orzecznictwa Becka)

ISBN 83-7110-759-5

[000019047]

B74391

Abramowicz Wiesław

Samorząd terytorialny w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego : uaktualniony zbiór przepisów i orzeczeń sądowych / Wiesław Abramowicz ; wstępem opatrzył Roman Hauser. - Wg stanu prawnego na 1 stycznia 1994 roku. - Warszawa : Librata, cop. 1994. - 165 s. ; 21 cm. - (Seria z Paragrafem / Librata)

ISBN 83-801248-1-5

[000005400]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]