Powrót

Rekordy dla Adams MichaelB102179 BSE7832

Adams Michael

Ökonomische Theorie des Rechts : Konzepte und Anwendungen / Michael Adams. - 2., korrigierte und erg. Aufl. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2004. - 553 s. : wykr. ; 21 cm. - (Ökonomische Analyse des Rechts, ISSN 1619-053X ; Bd. 1)

ISBN 3-631-52347-5

[000070728]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]