Powrót

Rekordy dla Abramowicz MartaB130205

Mizielińska Joanna

Rodziny z wyboru w Polsce : życie rodzinne osób nieheteroseksualnych / Joanna Miezielińska, Marta Abramowicz, Agata Stasińska. - Warszawa : Inst. Psychologii PAN, 2014. - 170 s. : wykr. ; 23 cm

ISBN 978-83-939589-1-7

[000122824]

B108164

Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce : raport za lata 2005 i 2006 / pod red. Marty Abramowicz. - Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2007. - 88 s. : fot., wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-924950-1-7

[000081906]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]