Powrót

Rekordy dla Adamczewski GrzegorzZ113593

Adamczewski Grzegorz

Radio wolna Europa w okresach politycznych przełomów / Grzegorz Adamczewski. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2011. - 235 s. : il. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3338)

ISBN 978-83-229-3213-1

[000107621]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]