Powrót

Rekordy dla Abramowicz MagdalenaB122922

Mediacje w społeczeństwie otwartym / pod red. nauk. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; aut. Magdalena Abramowicz [i in.]. - Wrocław : Gaskor, 2012. - 368 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 978-83-933431-5-7

[000108544]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]