Powrót

Rekordy dla A. N. R.B5637

A. N. R.

Sprawa polska na Kresach Wschodnich / napisał A.N.R.. - Warszawa : [b.w.], 1917. - 38 s. ; 19 cm. - (Wolne Głosy ; nr 5)

[000126990]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]