Powrót

Rekordy dla Arent AnnaB119121

Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent ; Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2010. - 379 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 978-83-62596-05-8

[000101396]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]