Powrót

Rekordy dla Antolak-Szymanski KatarzynaB137269

Antolak-Szymanski Katarzyna

Mediacja w postępowaniu cywilnym : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Olga Maria Piaskowska. - [Stan prawny na 9 listopada 2016 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2017. - 250 s. ; 21 cm. - (Komentarze Problemowe / Wolters Kluwer)

ISBN 978-83-8107-008-9

[000138421]

B139497

Mediacje obligatoryjne / red. nauk. Katarzyna Antolak-Szymanski. - Warszawa : Difin, 2017. - 237 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-8085-506-9

[000143538]

B133675

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych / red. nauk. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Katarzyna Antolak-Szymanski. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2015. - 136 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-8017-068-1

[000129942]

A28493 BSE11643

Antolak-Szymanski Katarzyna

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Tomasz Niedziński. - Warszawa : Beck, 2016. - XV, 299 s. ; 20 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-7901-2

[000129781]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]