Powrót

Rekordy dla Asman TomaszB113571 BSE9059

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego : uwarunkowania - bariery - perspektywy / Tomasz Asman [i in.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2009. - 386 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7620-172-6

[000091352]

A27078

Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [i in.]. - Warszawa : Beck, 2006. - XI, 859 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 83-7483-067-0

[000079162]

A27342

Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [i in.]. - 2. wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : Beck, 2007. - XII, 879 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-7483-855-9

[000085200]

A27559

Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [i in.]. - 3. wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : Beck, 2009. - XIII, 886 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-0603-2

[000090730]

A27966

Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [i in.]. - 4. wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : Beck, 2011. - XIII, 897 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-2674-0

[000104956]

A28396 BSE11422

Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [i in.]. - 6. wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : Beck, 2015. - XIII, 905 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-7262-4

[000125482]

A28608

Prawo budowlane : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Tomasz Asman [i in.]. - 7. wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : Beck, 2016. - XIII, 917 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-8815-1

[000135202]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]