Powrót

Rekordy dla Albin JanuszB100028

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesu integracji europejskiej / pod red. J. Albina, J. Kupczaka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2001. - 301 s. ; 24 cm

ISBN 83-86308-56-7

[000068294]

B87868

Albin Janusz

Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940 / Janusz Albin. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1993. - 214 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia, ISSN 0867-7409 ; 7)

ISBN 83-229-0901-2

[000047800]

B84377 Z104622

Z badań nad problematyką narodowościową państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Janusza Albina i Janusza M. Kupczaka. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1998. - 163 s. : rys. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia, ISSN 0867-7409 ; 22)

ISBN 83-229-1749-X

[000041396]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]