Powrót

Rekordy dla Adams IanB95377

Adams Ian

Political ideology today / Ian Adams. - 2nd ed. - Manchester : Manchester Univ. Press, 2001. - XI, 315 s. ; 23 cm. - (Politics Today)

ISBN 0-7190-6020-6

[000061685]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]