Powrót

Rekordy dla Adamczak WojciechB131075

Navigare necesse est : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Adamczakowi / pod red. Doroty Pyć. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2014. - 480 s. ; 24 cm. - (Gdańskie Studia Prawnicze, ISSN 1734-5669 ; t. 32)

[000123409]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]