Powrót

Rekordy dla Asłanowicz MarcinB132909

Asłanowicz Marcin

Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym / Marcin Asłanowicz. - Warszawa : Beck, 2015. - XXXV, 359 s. ; 21 cm. - (Monografie Prawnicze / Beck)

ISBN 978-83-255-7705-6

[000128557]

B110912 BSE8516

Prawo spółek osobowych / red. Andrzej Szajkowski ; aut. Marcin Asłanowicz [i in.]. - Warszawa : Beck, 2008. - XXVII, 1098 s. ; 25 cm. - (System Prawa Prywatnego ; t. 16)

ISBN 978-83-7483-707-1

[000086469]

B134196

Prawo spółek osobowych / red. Andrzej Szajkowski ; aut. Marcin Asłanowicz [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Beck, 2016. - XXVIII, 1376 s. ; 24 cm. - (System Prawa Prywatnego ; t. 16)

ISBN 978-83-255-7859-6

[000130998]

B139005

Asłanowicz Marcin

Sąd polubowny (arbitrażowy) : komentarz do art. 1154-1217 KPC / Marcin Asłanowicz. - Warszawa : Beck, 2017. - XIX, [1], 255 s. ; 22 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-9880-8

[000142170]

B98127 BSE6249

Asłanowicz Marcin

Spółka partnerska / Marcin Asłanowicz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - 195 s. ; 21 cm

ISBN 83-7334-273-7

[000065344]

B134820 BSE11720

Usus magister est optimus : rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi / aut. Marcin Asłanowicz [i in.]. - Warszawa : Beck, 2016. - 756 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-8097-1

[000132584]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]