Powrót

Rekordy dla Angel William DavidB79750

The international law of youth rights : source documents and commentary / ed. by William D. Angel. - Dordrecht : Martinus Nijhoff, 1995. - 1143 s. ; 25 cm

ISBN 0-7923-3321-7

[000016791]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]