Powrót

Rekordy dla Alliot-Marie MicheleFr.2

Alliot-Marie Michele

Les boursiers étrangers en France : errements et potentialités ; Assemblée Nationale. Commission des Affaires Étrangeres / Michele Alliot-Marie. - [Paryż : Assemblée Nationale, 1997]. - 61 s. ; 24 cm. - (Impressions ... - Assemblée Nationale, ISSN 1240-8468 ; Leg. 11, No 384) (Documents d'Information de l'Assemblée Nationale, ISSN 1240-831X ; 34/97)

ISBN 2-11-106568-4

[000034000]

B89686

Alliot-Marie Michele

La République des irresponsables / Michele Alliot-Marie. - Paris : Odile Jacob, 1999. - 269 s. ; 22 cm

ISBN 2-7381-0727-3

[000050004]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]