Powrót

Rekordy dla Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)A14121 ZB76428

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Administracja w Polsce : zarys historyczny / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. - 209 s. ; 20 cm

[000055308]

A15480 A15481 ZB80217

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Administracja w Polsce : zarys historyczny / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. - 213, [3] s. ; 20 cm

[000058492]

B95625

Droga do sojuszu / pod red. Andrzej Ajnenkiela. - Warszawa : Bellona, 2001. - 164 s., [21] k. tabl. : fot., mapy ; 24 cm

ISBN 83-11-09032-7

[000062163]

B56455

Dzieje kultury politycznej w Polsce / pod red. Józefa Andrzeja Gierowskiego. - Warszawa : PWN, 1977. - 251 s. ; 21 cm. - (Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Toruń - wrzesień 1974 r. ; [nr] 3)

[000043699]

A22727

Jaxa-Ronikier Bogdan

Dzierżyński czerwony kat / Bogdan Jaxa-Ronikier ; posł. Andrzej Ajnenkiel. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1990. - 297, [3] s. : 2 portr. ; 20 cm

ISBN 83-85104-03-8

[000018291]

B82456.4.1

Historia Polski : oprac. zbiorowe / pod red. Czesława Madajczyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 4 : 1918-1939, cz. 1 : rozdz. I-XIV (1918-1921) / pod. red. Tadeusza Jędruszczaka ; oprac. A. Ajnenkiel [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1984. - 572 s. : il., mapy ; 25 cm + 3 mapy w obwol.

ISBN 83-01-03865-9 (całość)

[000025848]

B82456.4.2

Historia Polski : oprac. zbiorowe / pod red. Czesława Madajczyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 4: 1918-1939, cz. 2: rozdz. XV-XXVI (1921-1926) / pod. red. Tadeusza Jędruszczaka ; oprac. A. Ajnenkiel [i in.] ; oprawę ikonograficzną oprac. H. Janowska [i in.]. - Warszawa : PWN, 1984. - 531 s. : il., tab. ; 25 cm

ISBN 83-01-03865-9 (całość)

[000025849]

C13600.2

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Historia sejmu polskiego / napisali: Andrzej Ajnenkiel, Janina Zakrzewska, Tadeusz Mołdawa ; pod red. A. Ajnenkiela ; Inst. Historii PAN. T. 2 : Wiek XIX-XX. - Warszawa : Inst. Historii PAN, 1983. - 678, 124 s. ; 30 cm

[000048891]

B86657.3 B97914.3 B63828.3 B69798.3

Historia sejmu polskiego. T. 3 : Polska Ludowa / pod red. Andrzeja Ajnenkiela ; napisali Janina Zakrzewska, Tadeusz Mołdawa. - Warszawa : PWN, 1989. - 343, [1] s., [16] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm

ISBN 83-01-04993-6 (całość)

[000032634]

B86657.2.2 B97914.2.2 B63828.2.2 B69798.2.2

Historia sejmu polskiego. T. 2. cz. 2 : II Rzeczpospolita / napisał Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : PWN, 1989. - 418, [2] s., [32] k. tabl. : faks., fot., pl., portr. ; 21 cm

ISBN 83-01-04993-6 (całość)

[000032635]

B86657.2.1 B97914.2.1 B63828.2.1 B69798.2.1

Historia sejmu polskiego. T. 2, cz. 1 : W dobie rozbiorów / napisał Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : PWN, 1989. - 367, [1] s., [10] k. tabl. : faks.,fot., portr. ; 21 cm

ISBN 83-01-04993-6 (całość)

[000032636]

B46404 ZB62734

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Historia ustroju Polski (1764-1939) / Andrzej Ajnenkiel, Bogusław Leśnodorski, Władysław Rostocki ; pod red. Bogusława Leśnodorskiego. - Warszawa : PWN, 1969. - 243 s. ; 24 cm

[000115016]

B100716 B52184 ZB74224

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Historia ustroju Polski (1764-1939) / Andrzej Ajnenkiel, Bogusław Leśnodorski, Władysław Rostocki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : PWN, 1974. - 249 s. ; 24 cm

[000006427]

B92903 B133300 B92904

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Rytm, 2001. - 414 s. ; 24 cm

ISBN 83-88794-41-8

[000057713]

B94110 B130309 B55255 B55256 B55257 B55258

Krajowa Rada Narodowa / pod red. Andrzeja Burdy ; aut. Andrzej Ajnenkiel [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. - 249 s. ; 25 cm

[000024336]

B97078 B97188 B71134 B71135 Z103388

Marszałkowie i prezesi : mówią - Dyzma Gałaj, Stanisław Gucwa, Roman Malinowski / Jerzy Kania ; komentuje Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1992. - 215, [1] s. : il. ; 21 cm

ISBN 83-7059-029-2

[000000785]

Z100958

Międzymorze : Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wiek : studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / [kom. red. Andrzej Ajnenkiel i in.]. - Warszawa : Inst. Historii PAN, 1995. - 403 s. ; 24 cm

ISBN 83-86301-11-2

[000015257]

Z100241 Z103595

Na oczach Kremla : tragedia walczącej Warszawy w świetle dokumentów rosyjskich / aut. tekstów: Andrzej Ajnenkiel [i in.] ; oprac. nauk. dok. Józef Margules ; [tł. dok. J. Magules, Wanda Roman] ; Wojskowy Inst. Historyczny. - Warszawa : Agencja Wydaw. Egros, 1994. - 241 s. ; 24 cm

ISBN 83-86268-13-1

[000008364]

Br3862

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

O ustroju politycznym II Rzeczypospolitej / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : PWN, 1978. - S. 45-64 ; 23 cm

[000144964]

B56811 B56836 ZB81856

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. - 470 s., [28] k. tabl. : fot., mapy ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski)

[000042808]

ZB83881 ZB83882

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. - 469 s., [28] k. tabl. : fot., mapy ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski)

[000095249]

A21351

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 5. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. - 524 s., [28] k. tabl. : fot., mapy ; 19 cm

ISBN 83-214-0581-9

[000055279]

C10537.111 C10538.111

Opinie o projekcie Regulaminu Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego / Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - Warszawa : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, grudzień 1992. - 10 s. ; 30 cm. - (Zeszyt / Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu ; nr 111(O-91/92))

[000003391]

A14262 A14263 ZB77003

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. - 412 s. ; 18 cm. - (Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega, ISSN 0208-9653 ; 285)

[000044171]

B59994 B60053 ZB85850

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Polska po przewrocie majowym : zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. - 724 s., [88] k. tabl. : fot., tab. ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski)

ISBN 83-214-0047-7

[000024031]

Z105443

Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej. Seminarium, 4. 1998 (Warszawa)

Polska - Ukraina: trudne pytania : materiały IV międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej " Warszawa, 8-10 października 1998 / [rada nauk. Andrzej Ajnenkiel i in.] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ; Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa : Wydaw. Karta, 1999. - 367 s. ; 20 cm

ISBN 83-908944-2-4

[000046248]

Z105014.5

Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej. Seminarium, 5. 1999 (Łuck)

Polska - Ukraina: trudne pytania : materiały V międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej" Łuck, 27-29 kwietnia 1999 / [rada nauk. Andrzej Ajnenkiel i in.]. T. 5. - Warszawa : Wydaw. Karta, 1999. - 379 s. ; 21 cm

ISBN 83-908944-6-7

[000048111]

Z105014.6

Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej. Seminarium, 6. 1999 (Warszawa)

Polska - Ukraina: trudne pytania : materiały VI międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej" Warszawa, 3-5 listopada 1999 / [rada nauk. Andrzej Ajnenkiel i in.] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce. - Warszawa : Wydaw. Karta, 2000. - 348 s. ; 21 cm

ISBN 83-908944-7-5

[000052397]

Z105014.7

Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej. Seminarium, 7. 2000 (Łuck)

Polska - Ukraina: trudne pytania : materiały VII międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej" Łuck, 247-26 maja 2000 / [rada nauk. Andrzej Ajnenkiel i in.]. - Warszawa : Wydaw. Karta, 2000. - 291 s. ; 21 cm

ISBN 83-908944-9-1

[000052668]

Z105014.8

Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej. Seminarium, 8. 2000 (Warszawa)

Polska - Ukraina: trudne pytania : materiały VIII międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej" Warszawa, 6-8 listopada 2000 / [rada nauk. Andrzej Ajnenkiel i in.] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce. T. 8. - Warszawa : Wydaw. Karta, 2001. - 324 s. ; 21 cm

ISBN 83-915111-3-8

[000057177]

A19338 A19361 A19748 A23717 ZB89608

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Polskie konstytucje / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. - 382, [1] s. ; 18 cm. - (Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega, ISSN 0208-9653 ; 370)

ISBN 83-214-0256-9

[000023499]

A26141 A23944

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Polskie konstytucje / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, 1991. - 498 s. ; 20 cm

ISBN 83-02-04672-8

[000012113]

Br4525

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Polskie reprezentacje w ciałach przedstawicielskich państw zaborczych w latach 1848-1918 / Andrzej Ajnenkiel. - [Poznań] : [PWN], 1984. - S.156-185. ; 25 cm

[000024035]

B77662 B69343 B69344 Z103054

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Prezydenci Polski / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska ; pod red. nauk. A. Ajnenkiela. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1990. - 197 s., [9] k. tabl. : il., portr. ; 23 cm

ISBN 83-7059-000-4

[000012120]

B88699 Z105774

Rok 1918 : odrodzona Polska w nowej Europie / red. nauk. Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Neriton, 1999. - 220 s. ; 24 cm

ISBN 83-86842-53-9

[000048366]

Z107644

Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia / red. nauk. Andrzej Ajnenkiel ; Inst. Historii PAN, Akad. Obrony Narodowej. Wojskowy Inst. Historyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. - Warszawa : Inst. Historii PAN, 2001. - 338 s., [1] k. tabl. : mapa ; 24 cm

ISBN 83-86301-95-3

[000057783]

B77652 B69347

Sejmy Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Gwiżdż, Michał Pietrzak, Andrzej Zakrzewski ; pod. red. A. Zakrzewskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1990. - 224 s. : il. ; 21 cm

ISBN 83-205-4266-9

[000012121]

B46132 ZB62046 ZB62047

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Sejmy i konstytucje w Polsce 1918-1939 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1968. - 130 s. : il. ; 21 cm + mapy, 2 k.. - (Szkice z Dziejów Polski)

[000095248]

B130308 B49116 B49117 ZB70183

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. - 448 s. ; 20 cm

[000041197]

B107853

W pięćsetlecie Konstytucji Nihil Novi : z dziejów stanowienia prawa w Polsce / pod red. Andrzeja Ajnenkiela. - Warszawa : Wyższa Szk. Handlu i Prawa w Warszawie, 2006. - 128 s. ; 24 cm

ISBN 83-88690-98-1

[000081272]

B113076

Wojciech Korfanty w Sejmie II Rzeczypospolitej (1919-1927) : zbiór wystąpień parlamentarnych / zebr. i oprac. Helena Karczyńska ; wprow. Andrzej Ajnenkiel, H. Karczyńska ; Inst. Historii PAN, Uniwersytet Opolski. - Warszawa : Inst. Historii PAN, 1998. - 215 s. ; 24 cm

ISBN 83-86301-643

[000090089]

Z105058

Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Sesja. 1997 (Warszawa)

Wojna domowa czy nowa okupacja? : Polska po roku 1944 : materiały sesji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie 6 listopada 1997 r. przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej / pod red.nauk. Andrzeja Ajnenkiela. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1998. - 180 s. ; 24 cm

ISBN 83-04-04434-X

[000043296]

B94163

Wojna domowa czy nowa okupacja? : Polska po roku 1944 / pod red. nauk. Andrzeja Ajnenkiela ; przekł. na jęz. ang. Nikodem Pawlak. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Rytm, 2002. - 435 s. ; 24 cm

ISBN 83-88794-22-1

[000059959]

C16027

Ajnenkiel Andrzej (1931-2015)

Wstęp do kolekcji interpelacji parlamentarnych II Rzeczypospolitej / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Bibl. Sejmowa, 1977. - 19 k. ; 30 cm

[000073302]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]