Powrót

Rekordy dla Abramowicz Bożena Chlebicka Zobacz: Chlebicka-Abramowicz BożenaB136965

Polska - NATO : kalendarium 1989-2016 / pod red. Krystyny Piwowarskiej ; oprac. Bożena Chlebicka-Abramowicz, Aneta Pajka, Krystyna Piwowarska. - Warszawa : Centr. Bibl. Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2016. - 223 s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydanie specjalne, ISSN 2354-0435 ; nr 1(5))

[000138002]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]