Powrót

Rekordy dla Appadurai ArjunB104155

Appadurai Arjun

Nowoczesność bez granic : kulturowe wymiary globalizacji / Arjun Appadurai ; przekł. [z jęz. ang.] i wstęp Zbigniew Pucek. - Kraków : Tow. Aut. i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 2005. - XXVIII, 335 s. ; 21 cm. - (Horyzonty Nowoczesności ; 34)

ISBN 83-242-0220-X

[000074867]

B114680

Appadurai Arjun

Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Arjun Appadurai ; tł. [z ang.] Marta Bucholc. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009. - 142 s. ; 21 cm. - (Pogranicza)

ISBN 978-83-01-16028-9

[000093200]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]