Powrót

Rekordy dla Antoine P.A2037

Jouzier Étienne

Législation rurale / par E. Jouzier. - 3ème éd. mise à jour / par E. Jouzier, P. Antoine. - Paris : Libr. J.-B. Baillière et fils, 1924. - 450 s. ; 18 cm. - (Encyclopédie Agricole)

[000135176]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]