Powrót

Rekordy dla Angel William A.B132568.1 B132568.2

The international law of youth rights / ed. by William A. Angel. Vol. 1-2. - Leiden : Brill, 2015. - 2 wol. (XXXIV, 939 ; VIII, 943-1918 s.) ; 24 cm

ISBN 978-90-04-22206-9

[000127253]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]