Powrót

Rekordy dla Andrejew Igor (1915-1995)B62564

Droit pénal polonais / ouv. coll. dir. par Igor Andrejew ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982. - 294 s. ; 25 cm

ISBN 83-04-00892-0

[000025758]

A13662 A13663

Andrejew Igor (1915-1995)

Kodeks karny : krótki komentarz dla studiujących / Igor Andrejew. - Warszawa : PWN, 1975. - 207 s. ; 20 cm

[000115129]

A19015

Andrejew Igor (1915-1995)

Kodeks karny : krótki komentarz / Igor Andrejew. - Wyd. 2 uzup., według stanu prawnego na 1 I 1978 r. - Warszawa : PWN, 1978. - 242, [2] s. ; 20 cm

[000143226]

A21045

Andrejew Igor (1915-1995)

Kodeks karny : krótki komentarz / Igor Andrejew. - Wyd. 3 uzup. wg stanu prawnego na 31 III 1981 r. - Warszawa : PWN, 1981. - 261 s. ; 19 cm

[000024821]

B50867 B64212

Andrejew Igor (1915-1995)

Kodeks karny z komentarzem / Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław Wolter. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1973. - 999 s. ; 24 cm

[000069578]

B66262

Andrejew Igor (1915-1995)

Kwalifikacja prawna czynu przestępnego / Igor Andrejew. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1987. - 73 s. ; 21 cm

ISBN 83-219-0364-9

[000056819]

B47177

Andrejew Igor (1915-1995)

Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. - Warszawa : PWN, 1970. - 449 s. ; 24 cm

[000069580]

B50589

Andrejew Igor (1915-1995)

Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : PWN, 1973. - 478 s. ; 24 cm

[000069579]

B58424

Andrejew Igor (1915-1995)

Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : PWN, 1976. - 497 s. ; 24 cm

[000115142]

B63792

Andrejew Igor (1915-1995)

Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. - Wyd. 5. - Warszawa : PWN, 1978. - 497, [1] s. ; 24 cm

[000144246]

B64227

Andrejew Igor (1915-1995)

Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. - Wyd. 7 przejrz. i uzup. - Warszawa : PWN, 1983. - 486 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-04645-6

[000024823]

B68241

Andrejew Igor (1915-1995)

Polskie prawo karne w zarysie / Igor Andrejew. - Wyd. 9 przejrz. i zm. - Warszawa : PWN, 1989. - 513 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-08824-9

[000029144]

B64134.4.1 B64134.4.2

System prawa karnego : dzieło zbiorowe / pod red. Igora Andrejewa, Leszka Kubickiego, Jana Waszczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. T. 4 cz. 1-2 : O przestępstwach w szczególności / aut. t. Igor Andrejew [i in.]. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1985-1989. - 2 cz.(487 ; 851 s.) ; 25 cm

ISBN 83-04-01491-2 (cz.1)

[000030851]

B57413 B57516

Andrejew Igor (1915-1995)

Ustawowe znamiona czynu : typizacja i kwalifikacja przestępstw / Igor Andrejew. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1978. - 315 s. ; 21 cm

[000108374]

PO688

Zagadnienia typizacji przestępstw / [red. nauk. Igor Andrejew, Lech Gardocki] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji. - Warszawa : UW, 1982. - 191 s. ; 24 cm. - (Studia Iuridica / Uniwersytet Warszawski, ISSN 0137-4346 ; t. 10)

[000092439]

A13301#ubytek A13310

Andrejew Igor (1915-1995)

Zarys prawa karnego państw socjalistycznych / Igor Andrejew. - Warszawa : PWN, 1975. - 202 s. ; 21 cm

[000115535]

B60025

Andrejew Igor (1915-1995)

Zarys prawa karnego państw socjalistycznych : skrypt dla studentów II i IV roku / Igor Andrejew ; Wydział Prawa i Administracji. Instytut Prawa Karnego. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : UW, 1979. - 237 s. ; 21 cm

[000024825]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]