Powrót

Rekordy dla Amar CécileZ106937

Amar Cécile

Les noveaux communistes : voyage au coeur du PCF / Cécile Amar. - Paris : Denoël, 1999. - 394 s. ; 23 cm

ISBN 2-207-24971-9

[000049980]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]