Powrót

Rekordy dla Albin Bernard JanuszB101205 Z109130

Białoruś / pod red. Bernarda J. Albina i Walentego Baluka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2004. - 411 s. ; 21 cm. - (Europa Wschodnia. Dekada Transformacji)

ISBN 83-60011-00-1

[000069915]

B108061

Izrael i Autonomia Palestyńska : wybrane aspekty polityczne i prawne / pod red. Bernarda J. Albina i Grzegorza Tokarza ; sekretarz tomu Jarosław Jarząbek ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2007. - 293 s. : mapy ; 24 cm

ISBN 83-60011-41-9

[000081356]

B101203 Z109180

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian / pod red. Bernarda J. Albina, Janusza M. Kupczaka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2004. - 323 s. ; 24 cm

ISBN 83-86308-07-9

[000069917]

B106334

Republika Czeska / pod red. Bernarda J. Albina i Walentego Baluka ; sekretarz tomu Elżbieta Pałka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2005. - 444 s. ; 21 cm

ISBN 83-60011-17-6

[000078666]

B98877 Z108573

Rosja / pod red. Bernarda J. Albina i Walentego Baluka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003. - 366 s. ; 21 cm. - (Europa Wschodnia. Dekada Transformacji)

ISBN 83-86308-86-9

[000066332]

B105886

Studia z nauk społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa ku czci profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Mariana S. Wolańskiego i Walentego Baluka. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2006. - 567 s. : portr. ; 25 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2876)

ISBN 83-229-2727-4

[000077832]

B96968 Z108646

Ukraina / pod red. Bernarda J. Albina i Walentego Baluka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002. - 202 s. : wykr. ; 24 cm. - (Europa Wschodnia. Dekada Transformacji)

ISBN 83-86308-68-0

[000064405]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]