Powrót

Rekordy dla Adamczak-Retecka MonikaB118360

Europa przedsiębiorców / pod red. Zdzisława Brodeckiego ; aut. Monika Adamczak-Retecka [i in.]. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 419 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7620-535-9

[000100010]

B113964 BSE9138

Europa urzędników / Monika Adamczak-Retecka [i in.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 424 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7620-148-1

[000092116]

B127723

Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek ; aut. Monika Adamczak-Retecka [i in.]. - Warszawa : Inst. Wydaw. EuroPrawo, 2013. - XVIII, 320 s. ; 24 cm. - (Vademecum / Instytut Wydawniczy EuroPrawo)

ISBN 978-83-7627-086-9

[000117294]

B138342

Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich / red. Sławomir Dudzik, Barbara Iwańska, Nina Półtorak ; [aut.] Monika Adamczak-Retecka [i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - LIV, 363 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-9616-3

[000140784]

B101071 BSE6855

Ochrona praw jednostki / pod red. Zdzisława Brodeckiego ; [aut.] Monika Adamczak-Retecka [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - 708 s. ; 24 cm. - (Acquis Communautaire)

ISBN 83-7334-378-4

[000069719]

B115627 BSE9457

Adamczak-Retecka Monika

Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego / Monika Adamczak-Retecka. - Warszawa : Inst. Wydaw. EuroPrawo, 2010. - 291 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7627-031-9

[000094833]

B139684

Adamczak-Retecka Monika

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej / Monika Adamczak-Retecka. - [Stan prawny: lipiec 2017 r.]. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2017. - 239 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7865-592-3

[000144115]

B102386

Adamczak-Retecka Monika

Prawo integracji w pytaniach i odpowiedziach / Monika Adamczak-Retecka, Olga Hołub-Śniadach ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 190 s. ; 21 cm. - (Prawo w Pytaniach i Odpowiedziach)

ISBN 83-7334-457-8

[000071821]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]